fri att använda
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola

Socialförvaltningen avvaktar besked

Under vecka 38 beslutade myndigheterna att häva besöksförbudet på särskilda boenden.
Socialförvaltningen i Torsås kommun arbetar med att genomföra detta på ett säkert sätt, och med rimliga försiktighetsåtgärder.
Förvaltningen inväntar fortsatta rekommendationer och riktlinjer från socialstyrelsen och folkhälsomyndigheten hur detta ska gå till.
När riktlinjerna är fastställda meddelar förvaltningen hur besöken ska genomföras på ett tryggt och säkert sätt. Innan det underlaget är färdigt kommer socialförvaltningen inte att öppna de särskilda boendena.