Sluttäckning av Hallagärde deponi
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Näringsliv och arbete /Utvalda nyheter

Sluttäckning av Hallagärde deponi

Inom kort kommer arbeten med sluttäckning av Hallagärde deponi att påbörjas.

Inledande arbeten kommer att utföras med avverkning/röjning av buskage och mindre träd. Därnäst kommer sten och morän att läggas ut på låglänta partier längs kanten av deponin. Dessa arbeten kommer att utföras av inhyrda entreprenörer, Verest samt Östschakt.

Resterande arbeten med sluttäckning kommer att handlas upp under hösten.

Mycket jord har transporterats in tidigare, men det täcker inte behovet fullt ut plus att vissa typer av material saknas. Resterande del av behovet kommer att behöva köras in med start i slutet av augusti. Mest intensivt med jordtransporter bedöms bli under september – oktober.

Innan transporterna påbörjas kommer det att utföras syn av skick på väg och bro, preliminärt kommer syn att utföras under v.34. Syneförrättningen används som underlag för att kontrollera att vägen återställs efter slutfört arbete. Önskar ni vara med vid synen, kontakta byggledare för mer info.

Vi gör vårt yttersta för att minimera störningar genom att kräva att lastbilarna kör lugnt samt att masstransporter ska ske vardagar mellan kl 07.00 – 17.00.  Vi har även respekt för första älgjaktsveckan och räknar med tillfälligt uppehåll av transporter mån 9 till fredagen 13 oktober.

Kontaktperson: Byggledare Peter Horndahl, tel 076-869 8021, peter.horndahl@ingenjorsfirman.se