fri att använda
//Bo, miljö och trafik

Slätaflygården i Torsås ska saneras

Slätaflygården på Ekbacken i Torsås ska saneras från skadedjur. Gården ska därför plastas in och Ekbacken behöver stängas från och med måndag 17/5 och två veckor framåt. Avspärrningar ska sättas upp.

Allmänheten ombedes att respektera avspärrningarna.