SCB:s medborgarundersökning
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Utvalda nyheter

SCB:s medborgarundersökning

Nu är det dags för SCB:s årliga medborgarundersökning där invånarna får möjligheten att tycka till om hur det är att leva i sin kommun. I år deltar bland andra Malmö för första gången. Totalt deltar 137 av landets 290 kommuner i årets undersökning.

– Tre kommuner är med för första gången: Dorotea, Mullsjö och Malmö. Det innebär att 278 kommuner deltagit i SCB:s medborgarundersökning minst en gång sedan starten 2005, säger Sofia Holsendahl, statistiker på SCB.

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns bland annat frågor om vilket inflytande de upplever att de har. Undersökningen ger även svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

– Kalmar kommun har deltagit flest gånger i undersökningen, totalt 18 gånger, säger Sofia Holsendahl.

Årets urval består av drygt 178 000 personer som får möjligheten att svara på enkäten. Torsås kommun är med i undersökningen. Du som tillfrågas kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Årets insamlingsperiod pågår till den 3 november Resultaten presenteras i december.