fri att använda
//Kommun och politik /Omsorg och stöd

Satsning på vård för demenssjuka

Under november månad satsar Torsås kommun på så kallad BPSD-utbildning för omsorgspersonal inom särskilt boende.

BPSD betyder Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom och innebär exempelvis sömnsvårigheter och rastlöshet. Dessa drabbar upp till 90 procent av alla personer med demenssjukdom någon gång under sjukdomstiden.

Syftet med BPSD-registret är främst att öka välbefinnandet och livskvalitén för personen med demenssjukdom men också att kvalitetssäkra vården för personer med demenssjukdom. Målet är att minska lidandet och öka livskvalitén för personer med demenssjukdom. Omsorgspersonalen utgår från vårdtagarens aktuella situation. Personalen arbetar tillsammans med specifika åtgärder under en period, för att därefter följa upp resultatet och fortsätta arbeta för ett ökat välbefinnande.

Enheter som arbetat med stöd av registret har kunnat visa på ett ökat välbefinnande hos sina vårdtagare och har bidragit till en minskad problematik. Resultatet visar också bland annat att användningen av läkemedel har minskat, liksom antalet fallolyckor. Många vårdboenden beskriver att miljön blivit lugnare och mer trivsam för de äldre. Även omsorgspersonalen upplever mer glädje och tillfredsställelse i sitt arbete, vilket är viktigt i det betydelsefulla arbetet de utför och för att kunna ge en bra omvårdnad.

Det är specialistteamet äldre på Omsorgsförvaltningen i Kalmar som är engagerade som utbildare av BPSD-administratörer. Utbildningen var planerad redan i våras men fick under rådande omständigheter skjutas upp. Nu har utbildningen flyttats till större lokaler och Corona säkrats utifrån föreskrifter från Folkhälsomyndigheten.