fri att använda
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola /Utvalda nyheter

Samtalsträffar för dig som förlorat någon i suicid

Den 18 november, på International Survivors of Suicide Loss Day, uppmärksammas alla de som mist en närstående i självmord världen över. I Kalmar län kommer samtalsträffar erbjudas på olika platser runtom i länet. Efterlevande som grupp löper själva ökad risk för psykisk ohälsa och egna suicid.

Nu sker därför en unik möjlighet för efterlevande i länet att på närmare håll träffa andra som varit med om en suicidförlust, minnas sin närstående och – om man vill – dela sina erfarenheter i ett tryggt forum.

Samtalsträffar 15-19 november för dem som förlorat någon i suicid

Samtalsträffarna under vecka 46 är kostnadsfria och sker i Svenska kyrkans regi men är öppna för alla, oavsett religion eller livsåskådning. Det spelar heller ingen roll om självmordet inträffade nyligen eller för flera år sedan. Svenska kyrkan är positiva till att träffarna nedan ska kunna fortsätta om behov och önskan finns.

Samtalen sker i Emmaboda, Västervik, Kalmar, Öland och Oskarshamn.

Mer information om tider och platser här