Vägverkets bild samråd E22
//Bo, miljö och trafik /Näringsliv och arbete

Samråd för ny sträckning för E22

Trafikverkets planering är igång för att bygga om E22 förbi Bergkvara, och 30 november-21 december är det samrådsperiod.

E22 är en viktig länk genom Blekinge och upp till Kalmar. Den aktuella delsträckan förbi Bergkvara är den enda kvarvarande delen på E22 som inte är mötesseparerad. Vägen har en hastighetsbegränsning på 50 km/h genom samhället och dess dubbla funktion som genomfartsväg och lokalgata utgör en trafikfara.

För att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet samt skapa en bättre boendemiljö i Bergkvara utreds nu möjligheten att lokalisera en ny sträckning av E22 förbi samhället.

Läs mer om samrådsmaterialet eller bidra med din kunskap om området på Trafikverkets hemsida.
Till Trafikverket (extern länk)