Risk för förseningar i hemtjänsten på grund av stökigt väder
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola /Utvalda nyheter

Risk för förseningar i hemtjänsten på grund av stökigt väder

Blåsigt, snöfall och kallt – stökigt väder på ingång. Orange varning från 240102-240104

SMHI har gått ut med varningar för blåst och snöbyar i södra Sverige från tisdagen den 2 januari och under de närmast efterföljande dagarna. Fram emot helgen väntas det bli kallt. Risk för förseningar i hemtjänsten på grund av begränsad framkomlighet.

SMHI har utfärdat en orange varning och meddelar att det i södra Sverige under tisdagen den 2 januari blåser upp, med på sina håll en kraftig ostlig vind. I samband med att kallare luft strömmar längre söderut innebär detta att nederbörd efterhand övergår i snöfall. Den ostliga vinden med hårda vindbyar fortsätter under onsdagen och tilltar med vindbyar på upp emot 20 m/s. Det kan under onsdagen också komma stora snömängder, framför allt i centrala och östra Skåne, Blekinge och södra Kalmar län. Det är sedan osäkert hur länge snöfallet ligger kvar över södra Sverige, men det ser ut att bli riktigt kallt under den kommande helgen.

Hård blåst i kombination med ymnigt snöfall kan innebära att träd faller över ledningar och att kunder blir strömlösa. Kraftringen Nät meddelar att det, om det skulle bli avbrott, kan dröja innan det kan åtgärdas då framkomligheten kan vara begränsad.

Begränsad eller försvårad framkomlighet kan också leda till att kommunens hemtjänst har svårt att ta sig fram till våra omsorgstagare på planerad tid och förseningar kan uppkomma. Det kan, om framkomligheten försvåras kraftigt, bli aktuellt för hemtjänstpersonalen att prioritera omvårdnad före serviceinsatser som t.ex. städning under dessa dagar. Skulle så bli fallet, så kommer hemtjänstpersonalen att meddela omsorgstagaren om att serviceinsatsen blir uppskjuten.