fri att använda
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete

Politiker eniga i fiberfrågan

Ett enigt arbetsutskott föreslår fullmäktige att Torsås kommun bör äga hela affären kring infrastruktur och drift av ett kommunalt fibernät.
Efter beslut i fullmäktige kan projekteringen komma igång med byggstart vid halvårsskiftet 2020 och färdigställas hösten 2023.
I och med detta kan Torsås kommun erbjuda invånare och företag en säker tillgång till fiber i hela kommunen.

– Det har tagit fyra år, men nu är vi äntligen i mål, säger Håkan Petersson, kommunchef.

– Speciellt bra känns det att arbetsutskottet var eniga i beslutet, menar kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor (S).

Torsås kommun har tidigare förhandlat med både IP-Only och Telia för att kunna få en utbyggnad tillstånd på marknadsmässiga villkor.
Efter att båda aktörerna har valt att hoppa av har kommunen istället utrett möjligheterna att äga hela affären själv, för att kunna säkerställa att varje kommuninvånare får tillgång till fiber. Genom ett stabilt bredband stärks demokratin genom att avstånd till service, handel, utbildning och arbeteminskar.

För utbyggnad av fiber i Torsås kommun beräknas kommunen behöva låna upp till 100 miljoner kronor fram till 2023.

Ett enigt arbetsutskott föreslår fullmäktige att Torsås kommun bör äga hela affären kring infrastruktur och drift av ett kommunalt fibernät.
Efter beslut i fullmäktige kan projekteringen komma igång med byggstart vid halvårsskiftet 2020 och färdigställas hösten 2023.