Polisen och sex kommuner i samverkan
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Näringsliv och arbete /Utvalda nyheter

Polisen och sex kommuner i samverkan

Lokalpolisområde Nybro har tecknat en ny samverkansöverenskommelse med de sex tillhörande kommunerna.

I lokalpolisområde Nybro ingår Emmaboda, Lessebo, Nybro, Tingsryd, Torsås och Uppvidinge kommuner. Syftet med överenskommelsen är att samverka i trygghetsfrågor och lokalt brottsförebyggande arbete. Målet är bland annat att underlätta för ett långsiktigt, hållbart och kunskapsbaserat arbete, ha en samsyn kring lägesbild, orsaker, åtgärder och uppföljning och att resultatet av trygghetsmätningarna förbättras varje år.

Prioriterade områden är trygghetsfrågorna, samhällsplanering, unga som riskerar att hamna i kriminalitet och missbruk samt brott i relationer där barn och kvinnor är brottsoffer. Samverkansöverenskommelsen sträcker sig mellan år 2023 till juli 2027.

Läs samverkansöverenskommelsen i sin helhet: Samverkansöverenskommelse 2023 2027