fri att använda
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd

Polisen gör sin årliga trygghetsmätning

Just nu pågår en trygghetsmätning i samverkan med polismyndigheten och flera av Sveriges kommuner – däribland Torsås.
– Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen vi har för att planera framförallt det brottsförebyggande arbetet. Om du är en av de slumpmässigt utvalda medborgare som fått en enkät hemskickad hoppas vi att du tar dig tid att svara, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd.
Mer information om trygghetsundersökningen på Polisens hemsida