fri att använda
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Omsorg och stöd /Utvalda nyheter

Övningsrum invigs i kommunen

Den 8 november inviger kommunen sitt metodrum, ett övningsrum för personal inom vård och omsorg. Torsås kommun blir därmed en av få kommuner i länet med ett eget metodrum.

Syftet är att utbilda personalen teoretiskt och praktiskt. Olika övningsdockor och annat övningsmaterial har köpts in genom statlig finansiering för att stimulera lärandet. Metodrummet i Torsås kommun är uppbyggt utifrån vårdmiljö med bland annat en vårdsäng men det kommer också att finnas möjlighet att träna på olika vårdtekniska moment till exempel blodprovstagning, kateterisering av urinblåsan, trakeostomi.

Genom utbildning med simulering och praktisk färdighetsträning stärks yrkeskunnandet hos personalen, vilket ökar tryggheten och patientsäkerheten. Framåt kommer metodrummet även kunna nyttjas för fler utbildningssatsningar såsom tex utbildning i förflyttningsteknik.

Målet med det nya metodrummet är att hålla en hög kvalitet inom vård och omsorg samt att öka kompetensen inom omsorgen. Undervisningen i metodrummet kommer att genomföras av anställda inom kommunens hälso- och sjukvårdsenhet.