Krisberedskap -Bild fri för att användas
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola /Utvalda nyheter

Öva för att klara en vecka i kris

Vecka 39 är det beredskapsvecka. Beredskapsveckan är en årlig informationsinsats som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Beredskapsveckan är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Den samlar en bredd av olika aktörer, som kommuner, civilsamhälle, branschorganisationer, myndigheter och näringsliv till en gemensam insats.
Den genomförs vecka 39 (25 september – 1 oktober)

Skulle du klara dig i sju dagar?

Läsa mer om beredskapsveckan (extern länk)
Sju dagar – anta utmaningen på MSB:s sida (extern länk)