GDPR-bild
//Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola /Utvalda nyheter

www.torsas.se/ukraina

På sidan www.torsas.se/ukraina hittar du aktuell information. Vi har sammanställt några av de frågor som har kommit in till oss i växeln, samt annan information om läget. På den sidan kan du även ladda ner informationen som pdf och ge till någon som inte har tillgång till internet. Informationen uppdateras löpande.

Många medborgare i Torsås kommun vill hjälpa till. Tack!
Vi följer utvecklingen i omvärlden noga och kommunledningen träffas regelbundet för att hantera situationen.

Till informationssidan om kommunens arbete kring kriget i Ukraina (www.torsas.se/ukraina)