Nytt förslag till renhållningsordning
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Utvalda nyheter

Nytt förslag till renhållningsordning

Kretslopp Sydost presenterar ett förslag till ny renhållningsordning. Utställning av förslaget kommer att pågå fram till och med 31 januari 2022. Du är välkommen att lämna synpunkter på förslaget.

Till förslaget och möjlighet att lämna synpunkter (extern länk)

Kungörelse Utställning Ny Renhållningsordning 2023 Kretslopp Sydost (pdf)