fri att använda
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola

Torsnet storsatsar på bredband

Nu lanseras Torsnet AB, det kommunala infrastrukturföretaget som kommer att ansvara för Fjärrvärme, Vatten och avlopp – och utbyggnad av bredbandsnät i Torsås.

Att samla verksamheterna i ett företag var något som Torsås kommunfullmäktige beslutade enhälligt.

– Det är en långsiktig kraftsamling. Vi framtidssäkrar en redan attraktiv region där man vill bo kvar och fler vill bosätta sig. Och vi skapar förutsättningar för näringslivet att växa ännu mer, säger Henrik Nilsson Bokor (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi såg ett antal verksamheter som passade bättre att driva i ett bolag, framförallt för att underlätta kundrelationerna. Inte minst näringslivet är mer vana vid en dialog företag sinsemellan, säger Håkan Peterson, kommunchef.
Fjärrvärmen var redan i ett eget bolag som nu ingår i Torsnet. Där ingår också Vatten och avlopp som tidigare var i kommunal regi. Den stora nyheten är att satsningen på bredbandsutbyggnad hamnar på Torsnets bord. En investering på 100 mkr.

– Vi har försökt få igång utbyggnaden tidigare, men det har inte fungerat. Därför kände vi att det måste ske i egen regi. Att kunna arbeta och få tillgång till digitala tjänster även på landsbygden är ett måste för Torsås, säger Mona Magnusson (M), styrelseordförande

Vd Thomas Eriksson är förhoppningsfull.

– Det är ett stort förtroende att få genomföra den här satsningen, och det blir positivt för kunderna och en stor samhällsnytta för Torsås kommun. Vi kommer göra allt för att finnas nära kunden och vara tillgängliga, säger Thomas Eriksson.