fri att använda
//Kommun och politik /Omsorg och stöd /Utvalda nyheter

Nya trygghetslarm i Torsås kommun

Sedan augusti har Torsås kommun arbetat med att uppdatera kommunens trygghetslarm. De larmansvariga har bytt ut cirka 240 larm sedan i november, efter att kommunen upphandlat en ny larmleverantör.

I samband med detta erbjuds alla med trygghetslarm även en röksensor kopplad till den upphandlade larmcentralen. Räddningstjänst och hemtjänst blir därmed kontaktade samtidigt om larmet utlöses. Detta skapar en ökad trygghet för de som har hemtjänst och deras anhöriga.
Sex personer inom kommunen har jobbat med projektet. Hanna Jerlmark har varit projektledare.
–       Det känns väldigt bra att vi kan erbjuda våra hemtjänstanvändare en ökad trygghet och säkerhet. Det är inte så många andra kommuner som erbjuder tjänsten med röksensor, så det känns viktigt att det är på plats, säger Hanna Jerlmark.
Systemet är fullt fungerande sedan 23 januari.