fri att använda
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola /Utvalda nyheter

Nya förvaltningar

Från den 1 januari 2023 ser kommunens organisation lite annorlunda ut. Samhällsbyggnadsförvaltningen byter namn till bygg- och miljöförvaltningen. Teknik- och fastighetsförvaltningen byter namn till drift- och serviceförvaltningen.

Vilka områden och enheter som ingår i de nya förvaltningarna hittas via sidan Kommunens förvaltningar, vilken kan hittas på första sidan på torsas.se, eller via följande länk. Sidorna är ännu under omarbetning, men ska vara klara till årsskiftet.

Till Kommunens förvaltningar