nyhetsbild för användning en gång
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik

Nu kan du utforska Torsås kommun via interaktiva kartor

Onsdagen den 13 november är det Internationella GIS-dagen. GIS är ett system med interaktiva kartor. Nu kan du utforska Torsås kommun.

Varje år, tredje onsdagen i november, är det internationella GIS-dagen. GIS står för Geografiskt informationssystem. Systemet är kort förklarat, kartor med interaktiv information kopplad till sig. I kommunen kan det användas för att kartlägga allt som har en fysisk utbredning: förskolor, naturreservat, fastigheter, olika typer av service och tomtkartor, för att ta några exempel.

Fredrika Ternelius, Sattar Zad och Maj Karlsson arbetar med GIS i olika former på Torsås kommun. Lagom till internationella GIS-dagen den 13 november publicerar kommunen tre externa kartor: En tomtkarta som innehåller information kring olika fastigheter, en karta för kommunal mark till salu för bostäder och industri, samt en karta med detaljplaner. En detaljplan är ett juridiskt dokument om vad man får göra på just den marken.

– Pusslandet med de här kartorna stimulerar mig, det är ett väldigt utmanande och roligt arbete, säger Fredrika Ternelius, som är planarkitekt och GIS-samordnare på kommunen.
-Det är roligt när man kan se resultaten av sitt jobb. Det är ett väldigt bra presentationsverktyg, säger Sattar Zad som är trafikplanerare samt ansvarig för mark- och exploatering inom kommunen.

Det unika med GIS är att man kan kombinera olika lager av information så att allmänheten kan få ut en tydlig bild av hur kommunen nyttjar sin mark. De detaljplaner som nu har lagts in i GIS-systemet är i vissa fall så gamla som från 1932. Maj Karlsson var sysselsatt under ett helt år med att ta fram alla detaljplaner och scanna in dem.

– Kartor är det bästa jag vet, säger Maj Karlsson.Man kan få fram så mycket intressanta fakta genom att studera dem!

Internationella GIS-dagen är ett globalt initiativ. GIS-dagen är en del av Geography Awareness Week, ett intitaitiv som sponsras av tidsskriften National Geographic. Veckan tillkom från början för att betona vikten av en ordentlig geografiundervisning i skolorna. Idag är GIS en del av läroplanen för högstadieelever.

Här finns kartorna:
Kommunal mark till salu
Detaljplaner
Tomtkarta

Här kan du se en intervju med Fredrika Ternelius och Chatarina Holmberg, samhällsbyggnadschef.