fri att använda
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola /Utvalda nyheter

Nedtagning av två lönnar i Torsås tätort

Måndagen 27/11 kommer två lönnar att tas ned i Torsås tätort. Anledningen är att vi under en lång tid haft bekymmer med kajor. De skräpar ner mycket och det blir en sanitär olägenhet. Den lönnen som idag står vid det lilla torget mellan ICA och Coop kommer att ersättas med en större plantering i kruka. Lönnen som står vid gatubelysningen utanför folkbiblioteket kommer att tas ned men ej ersättas med något annat.

/ Gata-parkavdelningen