nyhetsbild för användning en gång
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Näringsliv och arbete

Muddringen i Bergkvara hamn är klar

Underhållsmuddringen av Bergkvara småbåtshamn är nu färdig. Projektet startade hösten 2020, där förberedelserna inför muddringen med borttagning av bryggor och bojar påbörjades i januari 2021.

NCC ansvarar för muddringen och deras underentreprenör Milman utför själva muddringen. I mars 2021 etablerade sig Milman i Bergkvara småbåtshamn. Till att börja med rensades botten och några större stenar (grund) plockades upp. En sonar sökte av botten för att identifiera vilket djup botten hade. Muddringen påbörjades i början av april och slutfördes sista april. Muddermassorna kommer att ligga och ”avvattnas” på kajen för att sedan köras upp till Hallagärde avfallsstation där massorna kommer användas som sluttäckning.