fri att använda
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism

Mätning av båtbottnar på Valborg

Fredag 30 april kl. 18-19 kommer Happy Boat finnas på plats i Bergkvara, Hamngatan 30 för att göra mätningar på båtbottnar på ett antal båtar som har hemmahamn i Kalmar kommun.

Mätningen visar om båten har målats med giftfärg med höga metallhalter. Mätningarna ingår i projektet giftfria båtbottnar i Kalmar kommun.

Är du intresserad att se hur det går till, är du välkommen att komma och titta och lyssna. Vi tar chansen att lära oss mer när Happy Boat är här. Tänk dock på att hålla avstånd såhär i Coronatider, och med tanke på de restriktioner som har utfärdats i veckan.

Mer om projektet

På flera platser i Kalmarsund, liksom många andra platser i Östersjön, har det uppmätts förhöjda halter tributyltenn (TBT). TBT är ett mycket giftigt och hormonstörande ämne som främst påverkar vattenlevande organismer.

Den största källan till de höga halterna TBT är äldre båtbottenfärger. Färger innehållande TBT har varit förbjudna sedan 1989 men kan finnas kvar under nyare färglager och läcker då ut vid behandling, underhåll och sjösättning av målade båtar.

Under 2019 och 2020 genomförde Kalmar kommun mätningar på omkring 400 båtbottnar som har Kalmar kommun som hemma hamn. Av dessa hade ungefär 25 procent förhöjda halter av tributyltenn (TBT). Därför genomförs nu ett projekt för att minska antalet båtbottnar som läcker giftiga ämnen till vattnet.

Projektet är LOVA finansierat.

Mer information om arbetet på Kalmar kommuns hemsida 

Mer information hur mätningarna går till på Happy Boats hemsida

För mer information:
Pernilla Landin, Miljöinspektör, 0486-33187, pernilla.landin@torsas.se