Mariahemmet är Silviahemscertifierat!
Mariahemmet är nu Silviahemscertifierat
//Kommun och politik /Omsorg och stöd /Utvalda nyheter

Mariahemmet är Silviahemscertifierat!

I maj påbörjades första steget för att Siliviahemscertifiera det särskilda boendet Mariahemmet i Torsås kommun. En Silviahemscertifiering innebär att alla medarbetare (oavsett om det är vårdpersonal eller ej) genomgår utbildning i demensvård.

Onsdagen den 6 december fick personal och arbetsledare ta emot certifieringen vid en ceremoni på Kalmar teater.

Boendet certifieras utifrån tre viktiga delar, nämligen: utbildad personal, tydligt ledarskap och en gemensam vårdfilosofi. Genom dessa tre ben skapas en förutsättning för hög kvalitet i omsorgen. Utbildningen har genomförts i flera steg under 2023.

– Det här känns helt fantastiskt, säger Sara Sandén, chef för Mariahemmet. Jag är väldigt stolt över alla medarbetare som har genomgått den här utbildningen. Det lägger en bra grund för att vi ska kunna fokusera än mer på våra omsorgstagares bästa.

Stiftelsen Silviahemmet grundades 1996, på initiativ drottning Silvia, som sedan dess är stiftelsens ordförande.

Grattis till hela Mariahemmet!

Ett Silviahemscertifikat innebär att

  • Alla medarbetare har genomgått Silviahemmets grundutbildning i demenskunskap och fått verktyg att använda till god omvårdnad där personen är i centrum.
  • Arbetsledare har genomgått utbildning i att leda teamarbetet.
  • Minst två medarbetare per arbetsgrupp har fått reflektionsledarutbildning för att hålla regelbundna reflektionsmöten med arbetskamraterna.