fri att använda
//Kommun och politik /Omsorg och stöd /Utvalda nyheter

Mariahemmet avråder besök

Med anledning av flera positiva Covidfall bland boende och personal på Mariahemmet ber vi besökare att så långt det är möjligt avstå besök till boendet. Smittspårning pågår. Vid frågor kring pågående situation kontakta avdelningschef Annelie Virveus eller Socialchef Carina Bergman.
Ovanstående personer nås via kommunens servicecenter 0486-331 00.