nyhetsbild för användning en gång
//Kommun och politik /Näringsliv och arbete /Utbildning och förskola /Utvalda nyheter

Många behöriga förskollärare i Torsås kommun

I Torsås kommun är en stor majoritet av förskollärarna behöriga. Det skulle räcka att anställa ytterligare tre behöriga lärare för att nå upp till de rekommenderade 70 procenten.
Nästan ingen kommun i Sverige uppfyller dessa krav, enligt statistik från Skolverket.
Den kommun i länet som har lägst antal behöriga förskolelärare, ligger på 32 procent.
Johanna Jaara Åstrand är ordförande för lärarförbundet och hon anser att det är ”glädjande och viktigt att kommuner som Torsås förstår vikten av en hög andel förskolelärare”.

Källa: Barometern, 5 maj