fri att använda
//Omsorg och stöd

Lättnader för användandet av skyddsutrustning för medarbetare inom vård och omsorg

Region Kalmar län har uppdaterat de vårdhygieniska riktlinjerna och för medarbetarna inom vård och omsorg i Torsås kommun innebär detta lättnader avseende användning av skyddsutrustning.

Från och med idag 9 juni 2021 rekommenderas i första hand munskydd, det finns situationer där visir är att föredra men medarbetarna behöver inte längre använda både visir och munskydd.

Vid misstänkt eller bekräftat utbrott av Covid-19 kommer både munskydd och visir användas till och med 7 dagar efter senaste bekräftade fallet.

Här finns mer information från Region Kalmar län om de uppdaterade riktlinjerna (extern länk)