Lågvatten i Fulvik
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Utvalda nyheter

Lågvatten i Fulvik

 

P g a att det är lågvatten i Fulvik så har vi inte kunnat lägga i badbryggan ännu,
så fort vattnet stiger så kommer badbryggan att placeras ut.

/ Gata-parkenheten