Låga grundvattennivåer
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola /Utvalda nyheter

Låga grundvattennivåer

Under midsommarhelgen hade Torsås kommun en ansträngd vattensituation. Grundvattennivåerna ligger under det normala i nästan hela länet och nivåerna minskar snabbt. Såväl korttidsprognoser som säsongsprognoser visar på hög sannolikhet för fortsatt torka och mindre vatten än normalt framåt.

Länsstyrelsen i Kalmar län har gått ut med meddelande om att inte ta ut åvatten för bevattning av fält eller trädgårdar utan tillstånd. Uppmaningen gäller hela länet och tills vidare.

För aktuell information om vattenläget i länet:
Till Länsstyrelsen Kalmar (lansstyrelsen.se)