Kurs för föräldrar med oroliga barn
//Kommun och politik /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola /Utvalda nyheter

Kurs för föräldrar med oroliga barn

Att vara förälder till ett oroligt barn är en utmaning. Det är inte alltid lätt att veta hur man bäst hjälper barnet ur sin oro. Du som är förälder eller vårdnadshavare till ett barn som lider av oro, ångest eller rädsla kan få stöd genom ett digitalt stödprogram – Möt ditt barns oro. Föräldrar som har märkt att oron blir hindrande för deras barn kan ha nytta av att gå denna utbildning.

Föräldrar och vårdnadshavare kan gå utbildningen online på tider de själva väljer. Mer info om själva utbildningen finns på 1177 där man också lätt kan boka in sig om man vill gå.

Möt ditt barns oro – digitalt stödprogram – 1177 Vårdguiden (extern länk)