fri att använda
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik

Kungörelse om ny renhållningsordning

Kommunalförbundet KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare, med medlemskommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås, har på uppdrag av KSRR:s förbundsdirektiontagit fram ett förslag till ny renhållningsordning för perioden 2021-2028. Eventuella synpunkter skickas till KSRR:s samordnare för myndighetsfrågor Anja Larsson senast
4 september 2020. Läs mer i pdf:en som har lagts intill den här nyheten.