fri att använda
//Bo, miljö och trafik /Utvalda nyheter

Kungörelse om bygglovsansökan för uppförande av skylt på fastigheten Bergkvara 2:1 (Emil Lindbergs väg), Torsås kommun.

Bygglov har sökts för uppförande av skylt (Kalmar läns kulturarvsporrtal) på fastigheten enligt ovan, Torsås kommun.

Bygglovshandlingar finns tillgängliga på Bygg- och miljöförvaltningen, för granskning av berörda sakägare.

Skriftliga yttranden ska vara inkomna till Torsås kommun, Bygg- och miljöförvaltningen, Box 503, 38525 Torsås eller till byggomiljo@torsas.se, senast den 10 mars 2023.

Bygglovshandlingar och upplysningar lämnas av byggnadsinspektör Ingrid Lindell 0486-33204, telefontider 8-9.30 och 13-14.

Bygg- och miljönämnden