GDPR-bild
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola

Krisberedskapsveckan 11-17 maj

Krisberedskapsveckan är en årlig kampanj från MSB som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser. I år genomförs kampanjen mellan 11 och 17 maj.

2018 skickade MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ut broschyren Om krisen eller kriget kommer. En samhällskris klaras bättre av om medborgarna är välinformerade och förberedda. Krisberedskapsveckan vill uppmuntra allmänheten till att ha en hemberedskap på plats innan något händer.

Varje dag denna vecka, klockan 15, hyllar artister olika initiativ. Detta sker live på Instagram, men även på MSB:s sida Din Säkerhet. På denna sida finns även mer information om krisberedskap i stort.

På MSB:s Youtubekanal kan du se fler filmer om kris och säkerhet.