Årskurs 6 på Torskolan skickas hem Läs mer ›

Krisberedskap -Bild fri för att användas
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola /Utvalda nyheter

Krisberedskap på torsas.se

Enligt MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, bör man kunna klara sig 72 timmar på egen hand.

På Torsås kommuns hemsida finns ett flertal sidor om krisberedskap. Där finns dels information om Torsås kommun, dels om vad man kan tänka på vad gäller krisberedskap i stort.

På dessa sidor hittar även du filmer och informationsblad från MSB. Materialet handlar också om hur man bäst rustar sitt hem för det oväntade.

Till Torsås kommuns krisberedskapssidor