Krisberedskap -Bild fri för att användas
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola /Utvalda nyheter

Krisberedskap för vuxna och barn

På Torsås kommuns hemsida finns ett flertal sidor om krisberedskap. Där finns dels information om Torsås kommun, dels om vad man kan tänka på vad gäller krisberedskap i stort. På dessa sidor hittar även du filmer och informationsblad från MSB. Materialet handlar också om hur man bäst rustar sitt hem för det oväntade.

Till Torsås kommuns krisberedskapssidor

Många barn är oroliga för vad som händer i omvärlden och om det ska bli krig.
På Krisinformation.se kan du läsa om hur du hanterar det.

Till Krisinformation.se (extern sida)

Det finns även information att hämta i Torsås kommuns reception, på svenska, engelska, arabiska och tigrinja.