fri att använda
//Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete

Kommunen arbetar för en servicepunkt

Handelsbanken har meddelat att de kommer att avsluta sin verksamhet i Torsås.

Torsås kommun är angelägen att arbeta för en möjlighet för medborgarna och företagen i Torsås kommun att kunna träffa sina bank- och försäkringskontakter på ett ställe. Arbetet med att få ihop den möjligheten har därför pågått under knappt ett år, tillsammans med aktörer såsom banker och organisationer. Nu är det arbetet speciellt viktigt och därför jobbar kommunen med ökad intensitet för att hjälpa till att förverkliga denna servicepunkt.

Torsås kommun har undersökt olika lokaler i centrala Torsås. Verksamheten kräver en möjlighet till diskretion, parkering och en central placering. Tjänstepersoner från kommunen, såsom folkhälsosamordnare, miljöinspektörer, säkerhetssamordnare och näringslivsutvecklare kommer också vara knutna till verksamheten, för en ökad tillgänglighet och närhet.

Inledningsvis handlar etableringen om ett år och därefter utvärderas utfallet. Kommunen arbetar mot att ha en lösning på plats under våren.