fri att använda
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola /Utvalda nyheter

Kommentar till tisdagens artikel i Barometern

Med anledning av artikeln i Barometern den 2 november 2021 rubriksatt ”Varannan niondeklassare dricker alkohol – 14 procent har knarkat” har kommunen följande kommentar:

I artikeln citeras en undersökning som ännu inte är publicerad i sin helhet. Hela undersökningen publiceras både nationellt och regionalt först den 15 december.

Torsås kommuns folkhälsosamordnare Anna Wägbring har aldrig uttalat sig kring de siffror som redovisas i Barometern. De citat som återges i texten kommer från en motion angående en ANDTS-plan för skolan. Beslut har fattats av kommunstyrelsen att nämnda plan ska upprättas men att arbetet är uppskjutet i väntan på nationell och regional handlingsplan samt korrekt statistiskt underlag.