Klimatsäkra din brunn och avloppsanläggning
//Bo, miljö och trafik /Näringsliv och arbete /Utvalda nyheter

Klimatsäkra din brunn och avloppsanläggning

Klimatsäkra din brunn

Klimatförändringarna kan påverka din brunn, vilket kan leda till att vattenkvalitén och tillgången ändras. För att säkra tillgången på ett bra vatten behöver du se över din dricksvattenbrunn regelbundet, exempelvis efter längre regnperioder eller torka.

Följande broschyr vänder sig till dig som har en egen brunn. Ni kan använda checklistan i broschyren för att få en uppfattning hur er brunn fungerar och/eller om den behöver ses över.

Klimatsäkra din brunn (extern länk)

Ni är alltid välkommen att kontakta Bygg-och miljöförvaltningen ( tid. Samhällbyggnadsförvaltningen) om ni har frågor och funderingar.

 

Klimatsäkra din enskilda avloppsanläggning

Klimatförändringarna kan påverka din avloppsanläggning, vilket kan leda till att anläggningen slutar fungera. För att säkra funktionen kontrollera din anläggning regelbundet, exempelvis efter längre regnperioder.

Föjande broschyr vänder sig till dig som har en egen avloppsanläggning .Ni kan använda checklistan för att få en uppfattning hur er avloppsanläggning fungerar och/eller om den behöver ses över. Ni är alltid välkommen att kontakta Bygg-och miljöförvaltningen ( tid. Samhällbyggnadsförvaltningen) om ni har frågor och funderingar.

Att bygga ny avloppsanordning, ändra eller förbättra befintligt avlopp kräver tillstånd eller anmälan från Bygg-och miljönämnden. Kontakta oss innan ni påbörjar ändringar, förbättringar eller nyanläggande.

Klimatsäkra din avloppsanläggning (extern länk)