fri att använda
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Utvalda nyheter

Kalmar Länstrafik utför arbeten i Bergkvara

Just nu genomför Kalmar Länstrafik arbeten i Torsås kommun. Dels en ombyggnad av hållplats Kastmansgatan i Bergkvara med tillhörande nytt väderskydd. När den hållplatsen är färdig  påbörjas en utökning och ett utbyte av väderskydd vid Bergkvara busstation, Bergkvara skola. Det begagnade väderskyddet flyttas från busstationen till Bergkvara hamn.

I samband med ombyggnaden och flytten av Kastmangatan, slås den ihop med hållplats Dalskärsvägen.

Kalmar Länstrafik informerar sina resenärer om förändringen.