fri att använda
//Bo, miljö och trafik

Just nu byggs och snickras det som aldrig förr i kommunen.

På Samhällabyggnadsförvaltningen är det en stor ökning av antalet ärenden på bygglovssidan. Detta medför att handläggningstiderna kan bli längre men vi gör vårt bästa för att du ska få ditt beslut så fort som möjligt. Enligt Plan och bygglagen ska du inom 10 veckor fått ett beslut efter det att ärendet är komplett så var ute i god tid med anmälan /ansökan innan du planera att starta upp bygget.

Du kan underlätta vår handläggning genom att försöka lämna in kompletta handlingar direkt när du ansöker.

Sök gärna information om att bygga, ändra eller riva på vår hemsida: torsas.se

Tack för ditt överseende.