Inbjudan till informationsmöte om kriminalvårdsanstaltens etablering i Halltorp
Inbjudan
//Bo, miljö och trafik /Näringsliv och arbete /Utvalda nyheter

Informationsmöte om ny kriminalvårdsanstalt

Tisdagen den 30 maj bjuder Torsås Kommun, tillsammans med Kriminalvården in näringslivet och allmänheten i kommunen till ett informationsmöte om kriminalvårdens nyetablering. På plats finns även representanter från Kunskapsnavet och KrimProd.

Näringslivet bjuds in klockan 14.00-16.00, drop in, presentation klockan 14.30. Anmälan görs till https://a.entergate.se/torsas/anstalthalltorp

Allmänheten är välkomna klockan 17.00-19.00, drop in, presentation klockan 17.30. Ingen anmälan krävs.

Torsås kommun samverkar med kriminalvården för att kunna ta tillvara på möjligheterna till utveckling i samband med att det byggs en ny kriminalvårdsanstalt vid Halltorp i södra Kalmar kommun. Anstalten får 335 platser och det skapar uppskattningsvis minst 300 nya arbetstillfällen då anstalten tas i drift. Den beräknas vara klar till 2028.