fri att använda
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola /Utvalda nyheter

Med anledningen av situationen i Ukraina

Under onsdagens eftermiddag, 2/3, har kommunledningen träffats för att diskutera hur Torsås kommun kan öka beredskapen för att hantera följdverkningar av den uppkomna situationen ute i Europa.

Kommunen förbereder med omedelbar verkan att kunna hantera akut behov av boende. På Hasselbacken finns ett antal rum som skulle kunna ge tak över huvudet för ett 25 tal personer. Denna kris kan därtill kräva insatser även på längre sikt. Det finns beredskap för att ta emot ensamkommande yngre barn.

Kommunledningen ska även omedelbart ta kontakt med Karlskrona kommun för att kunna dela en gemensam lägesbild och även se hur vi kan hjälpa till att stötta varandra. Vi vet också att vi är många som vill hjälpa till i Torsås kommun. Vi tittar på en lösning för att organisera alla er som vill hjälpa till ute i Torsås kommun.