Information om kommunens enskilda vägar
Bil på väg med snö på vägen
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Utvalda nyheter

Information om kommunens enskilda vägar

Torsås kommun ansvarar för cirka 20 mil enskilda vägar. Kommunen har avtal mot Svevia som utför både planerade och akuta förbättringsåtgärder.

Den senaste tidens stora väderomställning har gjort att vägarnas skick på vissa partier har blivit sämre. Anledningen är att det under hösten har kommit stora mängder nederbörd, främst i form av regn, men även en större mängd snö. När snön kom hade det varit varmt väder och till följd av detta var det ingen tjäle i vägarna. När snön sedan smälte och ännu mer regn föll, kunde inte vattnet rinna undan, utan samlades både på och indirekt längs vägarna. Denna kombination har gjort att våra vägar på flera ställen har blivit dåliga.

Just nu åker Svevia runt och dränerar bort vattnet. Som en nästa åtgärd kommer vi både sladda och fylla i potthål, för att under mars månad hyvla vägarna.

Vi kommer även inom kort att skicka ut information till samtliga boende längs våra enskilda vägar.

Har ni problem med just er väg kan ni anmäla detta här på hemsidan under Synpunkter och felanmälan:

Vid frågor kontakta:

Mari Oskarsson
Gata/parkchef
Tel: 010-35 33 214

Fredrik Frisell
Förvaltningschef
Tel: 010-35 33 234