Inbjudan: Föreläsning om strukturkalkning
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Näringsliv och arbete /Utvalda nyheter

Inbjudan: Föreläsning om strukturkalkning

Föreläsning med Dennis Wiström, Västerviks kommun.

Strukturkalkning av lerhaltig jordbruksmark kan förbättra markstrukturen. Detta kan ge bättre skörd, lägre bränsleförbrukning och minska näringsförlusterna. I tidigare projekt har jordbruksmark i anslutning till
Grisbäcken strukturkalkats och nu utökas det med ett projekt inom hela kommunen.

Föreläsningen riktar sig till jordbrukare som är intresserade av att veta mer om strukturkalkning och kanske är intresserade av att göra åtgärder på sin egen mark.

När: Tisdag 23 november 10:00 – 12:00
Plats: Bygdegården i Torsås

Vi tar gärna emot anmälningar för att veta hur många som kommer för att ordna med fika men anmälan är inget krav.

Mer information och inbjudan (pdf)