fri att använda
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola

Idrottshallen öppnas efter vidtagna åtgärder

Efter ett par dygns stängning av sporthallen i Torsås har skadegörelsen röjts upp. Teknik- och fastighetsförvaltningen har påbörjat en process att skaffa in kameror. Vidare har kommunen gått igenom hela låssystemet och kontrollerat samtliga användare av taggarna som används vid in- och utpassage.

Kommunen kommer framöver ha en fastighetsskötare på plats under dagtid, vilken ansvarar för den dagliga driften. Under kvällstid är Torsås Kommuns ungdomssupport stationerade i idrottshallen, för att sedan utöva fältarbete i kommunen.

Mot bakgrund av dessa åtgärder har kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor beslutat att öppna hallen igen, från onsdag klockan 12.00.

–        Det var aldrig avsikten att det skulle vara en längre stängning, säger Henrik Nilsson Bokor. Men vi var tvungna att säkerställa arbetsmiljö och säkerhet i ett kortsiktigt perspektiv och samla oss som samhälle för att få till en hållbar väg framåt. Jag vill samtidigt passa på att tacka alla som har hört av sig och är engagerade i frågan. Vi välkomnar alla krafter som vill hjälpa till, säger Henrik Nilsson Bokor.

Om man vill ställa upp och engagera sig går det bra att kontakta Torsås kommuns ungdomssupport, antingen visa epost, Ungdomssupporten@torsas.se. Man kan också ringa 0486 – 33134 eller 0486 – 33135.