fri att använda
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Utvalda nyheter

Högt vattenstånd att vänta

Högt vattenstånd är att vänta i helgen på platser som Bergkvara, Djursvik och längs med åar i kommunen.

Om du vet med dig att du bor vid ett område där det historiskt varit höga vattennivåer bör du se över dina förebyggande åtgärder. Inköp av en eller flera dränkpumpar och slangar rekommenderas, samt att rensa dagvattenbrunnar från löv och skräp när stora skyfall väntas.

Mer information:
Skydda din fastighet från översvämning (msb.se)
Översvämning – torsas.se