covid-19 specifik
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola

Håll restriktioner även efter vaccinering

En påminnelse: Det är viktigt att du håller på restriktionerna i samband med corona, även efter att du har fått din första spruta. Du kan vara smittbärare även om du har fått vaccination. Så här skriver Folkhälsomyndigheten:

Vi behöver fortsätta att skydda varandra

Det kan finnas en viss risk att du kan bli sjuk, trots vaccinationen, och därmed smitta andra, även om du själv inte utvecklar några symtom. Därför gäller de grundläggande råden fortsatt även för dig som är vaccinerad:
>Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk
>Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus
>Tvätta händerna ofta
>Testa dig vid symtom.

Läs mer om hur du kan förhålla dig efter vaccination på FoHM:s hemsida (extern länk).