Grusgångar renoveras på Olssonska gården
Lilian Kronmar Olsson och Malin Ohlsson träffar Barometern för att informera om höstens projekt på Olssonska gården.
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Utvalda nyheter

Grusgångar renoveras på Olssonska gården

I september 2022 påbörjas ett renoveringsarbete av gångarna på Olssonska gården. Projektet är ett samarbete mellan länsstyrelsen i Kalmar län och Torsås kommun. Arbetet slutförs innan årsskiftet.

Samtliga grusytor renoveras och en grusgång mellan brunnen och brygghuset ska anläggas. Det har troligen tidigare funnits en gång där enligt ett fotografi. Innan gången mellan brunn och brygghus anläggs ska dock marken undersökas av den antikvariska experten för att fastställa och dokumentera den historiska gångens läge, bredd och uppbyggnad. Det ska även anläggas fyra enkla stenkistor intill huvudbyggnaden.

Projektet genomförs för att återställa byggnadsminnets historiska utseende och ge en ökad framkomlighet. Åtgärderna gagnar både den historiska upplevelsen av och tillgängligheten till byggnadsminnet.

Olssonska gården förklarades som byggnadsminne år 2004. Trädgården, som skapades på 1890-talet, är indelad i en prydnadsträdgård och en nyttoträdgård. I prydnadsträdgården finns grusytor (gångar, rundel, plan) som är centrala för att visa trädgårdens historiska struktur och stilideal.