Frågor och svar angående cykel- och vandringsleder
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Utvalda nyheter

Frågor och svar angående cykel- och vandringsleder

Under senare år har vi kunnat se ett ökat intresse för Torsås kommun som turistdestination. I dagsläget finns 40 mil vandrings- och cykelleder och dessa tillhör våra mest besökta utflyktsmål, med många nöjda besökare. Pandemin har inneburit att fler medborgare vill komma ut i skog och mark, även i Torsås kommun. Detta är i grunden något positivt.

Det är vanligt att leder sköts av föreningar, till exempel ARK56 i Blekinge. I Torsås kommun är det kommunen, generösa markägare och föreningar som tillsammans sköter lederna. Hittar du fel eller brister på lederna, kontakta Torsås kommun. 

Fråga: Utgår det någon ersättning till markägare för cykel och vandringsled? Om inte – varför inte?
Svar: Det är ytterst ovanligt att det utgår ersättning. Detta ligger i sakens natur då man inte kan ta betalt då marken omfattas av allemansrätten och att det inte finns några pengar att fördela. I kommunikation med andra kommuner i länet och Karlskrona kommun har Torsås kommun konstaterat det att ytterst få betalar ersättning för vandringslederna.

Fråga: Vilka resurser finns att sköta vandringslederna?
Svar: Skötseln sker i samverkan med markägare, föreningar och Torsås kommun. Just nu inom kommunen finns det en subventionerad tjänst. Under sommarhalvåret tar vi in ibland feriearbetare. Vid speciella behov sätts extra personal in.

Fråga: Vad ingår i skötseln av lederna från Torsås kommun sida?
Svar: De aktiviteter som utförs av kommunen och ingår i skötseln är trimning, skötsel av rastplatser, påfyllning av ved samt markeringar av leder.

Fråga: Hur är tillgängligheten på lederna?
Svar: Vandringslederna är naturmiljöer där det finns ojämnheter i marken och det kan ligga kvistar och grenar längs lederna. Det finns flera promenadstråk som är bättre lämpade för framkomlighet med exempelvis barnvagn, se länk.

Fråga: Hur går felanmälan till, om något behövs göras vid?
Svar: Antingen kan du kontakta receptionen på info@torsas.se eller på 0486-33100, eller gör felanmälan direkt på torsas.se, se länk. När felanmälan kommer in till kommunen hamnar den hos receptionen som kontaktar skötselansvarig. För allmänheten är det viktigt att veta att markägare sedan hanterar leden efter egna resurser och möjligheter, då markägare har många olika åtaganden.

Fråga: Vilken är allemansrättens roll?
Svar: Allemansrätten gör gällande att alla har rätt att beträda mark (med vissa undantag) oavsett om leden finns på plats eller inte. Lederna är från början tänkta som en service till markägarna för att samla folk till en viss led. Generellt innebär den också att man får övernatta en natt på en plats.

Fråga: Hur arbetar Torsås kommun med utveckling av lederna?
Svar: Kommunen tittar just nu på en digitalisering av lederna, alltså att man ska kunna följa leden via sin telefon istället för via en traditionell karta. Vi har en mycket god samverkan med föreningar och grupper med stort intresse för vandring i vår kommun och är i ständig dialog med dessa. Kommunen ser över hur vi kan säkerställa en god standard på våra leder med de resurser som finns tillhands. Varje år prioriteras en led utöver den ordinarie skötseln.

Fråga: Vad händer när ett avtal sägs upp?
Svar: Då kommer kommunen arbeta för att dra om leden så snart som möjligt via annan väg.