Övning försvarsmakten, Engångsanvändning
//Kommun och politik /Utvalda nyheter

Försvarsmakten övar 18/10-31/10

Information till länsstyrelser, polisregioner, regioner och kommuner inom Södra militärregionen:

Under tiden 18/10 – 31/10 kommer Försvarsmakten att öva i luften (LUFTFÖRSVARSÖVNING 2021), till sjöss (ÖVNING SWENEX 2021) och på marken.

Allmänheten kommer inte att märka av övningarna i luften eller till sjöss i någon större utsträckning.
På marken kommer markförband att öva i kustnära områden, främst på syd och östkusten.

För den Södra militärregionen betyder det en ökning av trafik i Skåne, då delar av övningsdeltagarna passerar till och från övningarna. Även synlighet av militära förband kommer att märkas i främst Ystad och Trelleborg med omnejd.

Mer information om övningen (pdf)