Förslag till översiktsplan – ÖP
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Näringsliv och arbete /Utvalda nyheter

Förslag till översiktsplan – ÖP

Den 28 mars fattade kommunstyrelsen beslut om att gå ut på samråd gällande förslaget till ny översiktsplan – Torsås 2040.

  • En översiktsplan är vägledande för hur mark och vatten i kommunen ska användas och visar kommunens vilja när det gäller den övergripande utvecklingen.
  • I översiktsplanen ska det finnas mål och strategier för hur kommunens befintliga värden ska värnas och hur framtidens utmaningar ska mötas. Den ska kunna förstås och användas av många olika aktörer.

Samrådet löper från 11 april till 30 juni.

För den demokratiska processen är det viktigt att alla är med och lämnar synpunkter på förslaget till översiktsplan. Det finns flera tillfällen där du har möjlighet delta i den processen. Förslaget till översiktsplanen är digital, men kommer också att ställas ut i kommunhusets entré.

All information om förslaget till översiktsplanen, tider, platser och förklaringar, finns på: www.torsas.se/oversiktsplan

Till sidan för förslag till översiktsplan