fri att använda
//Bo, miljö och trafik /Näringsliv och arbete

Ändrade planer om fiberutbyggnaden

Torsås kommun och IP-Only har haft ambitionen att tillsammans verka för en bred fiberutbyggnad på landsbygden. Inför den planerade utbyggnaden gjordes en förstudie och en preliminär kalkyl togs fram på vad kostnaden för utbyggnaden skulle bli.

Det har under resans gång visat sig att utbyggnadsförutsättningarna på landsbygden är så utmanande, det handlar till exempel om långa avstånd och svårarbetad terräng, att även med en tillräckligt hög anslutningsgrad så går den ekonomiska kalkylen inte ihop för att genomföra en fiberutbyggnad av hela landsbygden, utan ”vita fläckar”. Utbyggnaden kräver bidrag, men det finns inga medel att söka.

Anslutningsgraden för  har hela tiden varit gott och tillsammans har man lärt sig mycket under resans gång. Torsås kommun har fortfarande ambitionen att nå regeringens bredbandsmål till 2020.

– Även om fiberutbyggnaden inte kommer igång så som ambitionen var från början, så ser jag att det fortfarande finns goda förutsättningar för kommunen att nå målet till 2020. Vi har gjort ett gediget grundarbete, som exempelvis att lägga ner dukter och förbereda för en framtida bred utbyggnad. Startsträckan kommer att bli kort. Vi kommer att återkomma med hur den nya planen för en helhetsutbyggnad av landsbygden kommer att se ut, säger Håkan Petersson kommunchef i Torsås kommun.

– Vi har haft ett gott partnerskap med Torsås kommun och IP-Only har fortfarande höga ambitioner. IP-Only är den aktör som bygger allra mest på landsbygden. Vi har tillsammans med kommunen jobbat hårt för att ta det i hamn. Även om partnerskapet vi haft avslutas för den här gången, står IP-Only redo när förutsättningarna för utbyggnaden finns, det vill säga landsbygdsbidrag, säger JC Svensson chef för IP-Only region syd.

IP-Only kommer i dagarna att gå ut med ett annulleringsbrev till de som har beställt en fiberanslutning. Annulleringen är kostnadsfri.